යුක්රේනය

  1. HMS ප්‍රහාරක යාත්‍රාව රුසියාවට අයත් ජෙට් යානයකට දර්ශනය වූ ආකාරය ඇතුලත් වීඩියෝ පටයක් රුසියාවේ ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත්කරනු ලැබ ඇත

    සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මුලින් ලද වාර්තා මගින් කියැවුනේ බ්‍රිතාන්‍ය යාත්‍රාවට ඉහළින් රුසියාවට අයත් ගුවන්යානා සමූහයක් පියාසර කරන්නට පටන්ගත් අතර රුසියාවේ මුර සංචාරක මුහුදු යාත්‍රාවක් ඒ අසලටම සමීප වූ බවය.

    තවත් විස්තර
    next
  2. Video content

    Video caption: කොරෝනා වෛරසය ; යුක්රේන සංචාරකයන්ට මුහුණු ආවරණ පැළදීමේ නීතිය වලංගු නොවේද?