ඇපල්

 1. iPhone 13

  "මේ අවස්ථාවේ හැටියට මිල වැඩිවෙන එක කමක් නැහැ කියමුකෝ. හැබැයි ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි ආර්ථිකය ආපසු ස්ථාවර වුණාට පස්සෙත් අර වැඩි වුණ භාණ්ඩ මිල, ආයෙත් අඩු වෙන්නේ නැති එක."

  තවත් විස්තර
  next
 2. Virtual voice assistant

  වර්චුවල් සහායකයින් සඳහා කාන්තා හඬක් භාවිත කිරීම බොහෝ කලක පටන් ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මත පැන නැගෙන මතභේදවලට හේතු වී තිබේ.

  තවත් විස්තර
  next
 3. ලැරී ටෙස්ලර්

  කඩදාසියක මුද්‍රිත යමක් කපාගෙන වෙනත් තැනක ඇලවීමේ පැරණි ක්‍රමය ආභාසයට ගනිමින් 'cut and paste' සහ 'copy and paste' විධානයන් නිර්මාණය කරන්නට ඇතැයි අනුමාන කෙරේ.

  තවත් විස්තර
  next
 4. Apple phone and trypophobia

  iPhone 11 Pro දුරකතනයේ පිටුපස සවි කර ඇති අධි බලැති කාචවලින් සමන්විත "ඉතා පුළුල්" කැමරා තුන ගැන බොහෝ දෙනෙකුගේ අවධානය යොමු වී තිබේ.

  තවත් විස්තර
  next