දුම්රිය ප්‍රවාහනය

 1. Burning carriages

  කරච්චි සහ රාවල්පිණ්ඩි නගර අතර ධාවනය වෙමින් පැවති දුම්රියක් ගිනි ගැනීමෙන් එහි ගමන් ගත් මගීන්ගෙන් අඩුතරමින් හැත්තෑ තුන් (73) දෙනෙකුවත් මරණයට පත්වන්නට ඇතැයි පාකිස්තාන් බලධාරීහු පවසති.

  තවත් විස්තර
  next
 2. දුම්රිය සේවය

  දුම්රිය සේවකයන් ආරම්භ කර තිබු වැඩවර්ජනය බ්‍රහස්පතින්දා පස්වරු 4.00ට අවසන් කළ බව වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයෝ පවසති

  තවත් විස්තර
  next