ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය

 1. ලීසා මොන්ට්ගොමෙරි

  ලීසා වෙනුවෙන් පෙනීසිටි නීතිවේදීන් පෙන්වාදුන්නේ තම සේවාදායිකව යහපත් මානසික තත්ත්වයක නොසිටින අතර ඇය උපතින්ම ඌන මානසික සංවර්ධනයක් සහිත තැනැත්තියක් වන බවය.

  තවත් විස්තර
  next
 2. ෆාම් ති ට්‍රා මි,Pham Thi Tra My

  "අම්මේ!තාත්තේ! මට හරිම කණගාටුයි.පිටරටකට යාමේ මගේ ගමන අසාර්ථකයි - මම මැරෙන්නයි යන්නේ.මට හුස්ම ගන්න අමාරුයි. අම්මේ!තාත්තේ!මම ඔබලාට ආදරෙයි.අම්මේ!මට සමාවෙන්න" ෆාම් ති ට්‍රා මි යැවූ අන්තිම පණිවුඩයෙහි දැක්වෙයි.

  තවත් විස්තර
  next
 3. gotabhaya

  යාපනය අධිකරණයේ පෙනී සිටින ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂට යාපනය අධිකරණය දුන් නියෝගය වළකාලමින් අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

  තවත් විස්තර
  next