කතෝලික

 1. ආර්ජන්ටිනා,කතෝලික

  "මේ චෝදනා යට ගහන්න පල්ලිය උත්සහ කළා. පූජකවරු අපේ දරුවන් දූෂණය කරලා තියෙනව. අපහරණයට ලක් කරලා තියෙනවා. ආබාධ සහිත අපේ දරුවෝ!" දෙමව්පියෝ චෝදනා කරති.

  තවත් විස්තර
  next
 2. ලුසී කලප්පුරා(Lucy Kalappura),කතෝලික

  ආගමික සභාව විසින් තමා නෙරපා හරින ලද නමුත් තමා වාසය කරන කන්‍යාරාමයෙන් පිටව නොයන බව බව කියා සිටින කන්‍යා සහෝදරිය යුක්තිය පතා අධිකරණය ඉදිරියට යාම සඳහා සැලසුම් කරමින් සිටින බවත් කියා සිටියි.

  තවත් විස්තර
  next
 3. Easter attacks Sri Lanka

  "අපි සියලු දෙනාගේ අඩුපාඩු තිබෙනවා, නමුත් අපි සියලු දෙනා මනුෂ්‍යයෝ. සියලු දෙනාගේ තියෙන රුධිරය රතු පාට කියන එක අමතක කරන්න හොඳ නැහැ"

  තවත් විස්තර
  next