හොලිවුඩ්

 1. සරෝජ් පතිරණ

  BBC ලෝක සේවය

  Noreika's wedding picture

  දෙවෙනි ලෝක යුද්ධයේ යුදෙවු ඝාතන ගැන සත්‍යය සොයා එක්ව සටන් කරන "ඝාතකයාගේ මිණිපිරිය" සහ "ඝාතකයාට ගොදුරු වූවන්ගේ මුණුපුරා" අතර "සැබෑ සංහිඳියාවේ කතාව."

  තවත් විස්තර
  next