නින්ද

 1. කෙලී ඕක්ස්

  BBC

  CIRCA 1955: A portrait of an Inuit women and her baby on her back in Unalakleet,Alaska.

  වෙනත් කාමරවල නිදිගන්වනු ලැබීමේ පටන් 'ප්‍රෑම්'(prams) මත තබා එහේ මෙහේ ගෙනයාම දක්වා දරුවන් රැකබලා ගැනීමේ කාර්යය අතින් බටහිර රටවල දෙමව්පියන් අතර එක්තරා ආකාරයක වෙනස් මතිමතාන්තර පවතී.

  තවත් විස්තර
  next
 2. Woman hugging a white pillow, sleeping mask over her head, bright yellow background

  ඔබ වෙහෙස නිසාම වෙහෙසට පත් වෙලාද? මේ පහසු ක්‍රමවේද පහ මගින් නින්දට පෙර ගත සිත සැහැල්ලු කර ගන්න.

  තවත් විස්තර
  next
 3. සමාජ මාධ්‍ය

  ජීවන සබඳතා අඩු වෙලා. වැඩිහිටියොත් අන්තර්ජාලයේ තනි වෙලා. ඉස්සර එක වේලක් හරි එකට ඉඳගෙන කෑම කෑවා. දැන් හැමෝම මේ මෙවලම් සමඟ ඔවුන්ගේ ලෝකවල තනි වෙලා"විශේෂඥ වෛද්‍ය රමණි රත්නවීර සමාජය දැනුවත් කරයි.

  තවත් විස්තර
  next