නෙල්සන් මැන්ඩෙලා

  1. congo

    බෙල්ජියම් පොලිස් භටයා විසින් ලුමුම්බාගේ මළසිරුරින් ගළවා ගන්නා ලද දත ඔහුගේ දියණිය වන ජුලියානා ලුමුම්බාට භාරදෙන ලෙස බෙල්ජියම් අධිකරණය නියෝගකර ඇත.

    තවත් විස්තර
    next