වෙනිසියුලාව

 1. President Nicolás Maduro (left) held a briefing, after Venezuela showed what it said were detained US citizens Luke Denman and Airan Berry (right)

  "කුමන්ත්‍රණය සඳහා හතළිස් එක් හැවිරිදි එරාන් බේරී නම් පුද්ගලයා හවුල් කර ගනු ලැබ තිබෙන්නේ, ඇමෙරිකානු හිටපු යුද්ධ නායකයෙකු වන ජෝඩන් ගෞඩ්රෝ විසිනි.

  තවත් විස්තර
  next
 2. මදුරෝ ,වෙනිසුලා

  "පුංචි පුතුන් සහ දූවරුන් හය දෙනා බැගින් බිහි කරන්නට ඔබට දෙවියන්ගේ ආශීර්වාදය ලැබේවි" - වැඩ සටහනට සහභාගි වූ කාන්තාවක් අමතමින් ජනාධිපති මදුරෝ පවසයි.

  තවත් විස්තර
  next