නැගෙනහිර චීන මුහුද

 1. Coronavirus economic collapse

  1930 වර්ෂවල සිදු වූ දැඩි ආර්ථික අවපාතයෙන් පසු ඇති වූ දරුණුතම අවස්ථාව මෙය ලෙස ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පැහැදිලි කරයි.

  තවත් විස්තර
  next
 2. වර්ජිනියා හැරිසන් සහ ඩැනියෙල් පලුම්බෝ

  BBC News

  A woman working in a textile factory in Nantong in China's eastern Jiangsu province

  ලෝකයෙන් හුදෙකලා වී සිටි චීනයට ලොව බලවත් ම ආර්ථිකයක් බවට පත් වීමට ගත වූයේ වසර හැත්තෑවකටත් වඩා අඩු කාලයකි. මානව ඉතිහාසයේ දරුණුම සාගතයට ද ඔවුහු ගොදුරු වූහ.

  තවත් විස්තර
  next