බලශක්ති

 1. විදුලි රැහැන්

  නොරොච්චෝලේ බලාගාරය නැවත පණගන්වා විදුලි පද්ධතියේ ජනන සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කෙරෙන තෙක්, දින හතරක් පමණ මෙම විදුලිය කප්පාදුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදුවනු ඇති බව විදුලි බල මණ්ඩලය පැවසීය.

  තවත් විස්තර
  next
 2. Grace 1 supertanker sitting in the Strait of Gibraltar

  බොර තෙල් බැරල් මිලියන 2.1ක් රැගත් ඉරාන නෞකාවක් ජුලි 4 වෙනිදා රඳවා ගනු ලැබුවේ නීතිවිරෝධී ලෙස සිරියාවට තෙල් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි බවට පැවති සැකය මතය.

  තවත් විස්තර
  next