මානුෂීය ආධාර

  1. Video content

    Video caption: අනුරාධපුර රාජධානියේ වැසිකිළි නැති ගමක්
  2. යේමනය ,හූති

    බ්‍රිගේඩියර්වරුන් තුන්දෙනෙක් ඇතුළුව සෞදි අරාබි භටයන් දහස් ගණනක් යටත් කරගත් බවත්, තවත් භටයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් මරා දමන ලද බවත් 'හූති' ගරිල්ලා ව්‍යාපාරයේ ප්‍රකාශක කර්නල් යහියා සරියා පවසයි.

    තවත් විස්තර
    next