හැරී කුමරු

 1. රැජින සහ හැරී

  සිය මවට උපහාර වශයෙන් 'ඩයනා' යන කොටසත් සිය මිත්තණියට උපහාර පිණිස 'ලිලිබෙට්' යන කොටසත් අලුත උපන් තම දියණියගේ නමට එක්කරන ලද බව හැරී කුමරු පවසයි.

  තවත් විස්තර
  next
 2. මේගන් ලෝටන්

  BBC

  Separate photos of Meghan Markle and Diana, Princess of Wales

  හැරී කුමරු තම බිරිඳ වන මේගන් සිය මව ඩයනා කුමරිය සමඟ සංසන්දනය කරමින් අදහස් දක්වන ලද්දේ 'ඉතිහාසය පුනරාවර්තනය වනු ඇද්දැයි' බිය පළකරමිනි.

  තවත් විස්තර
  next
 3. Meghan, Duchess of Sussex

  "කැඩී ගිය මගේ සිත සනසන්න උත්සාහ කරන අවස්ථාවල මගේ සැමියාගේ හදවතද බිඳ වැටුණා" යැයි ඇය සිය අත්දැකීම් විස්තර කරමින් පැවසීය.

  තවත් විස්තර
  next