ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ්ගේ මරණය

 1. සාඕ පාවුලෝ හි යුදහමුදා පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ සංරක්ෂිත ඡායාරූපයක්

  කුඩා තැබෑරුමක හිමිකාරියක වූ මැදිවියේ කාන්තාවක් වූ ඇයගේ දෑතට මාංචු ලෑමෙන් අනතුරුව පසුව පදික වේදිකාව හරහා ඇදගෙන ගොස් තිබිණි.

  තවත් විස්තර
  next
 2. Black Lives Matter march in Washington DC, 15 June

  අලුත් ජනාධිපති ආඥාව අනුව ''පොලිස් නිලධාරියකුගේ ජීවිතය අනතුරුදායක නොවන අවස්ථාවක අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද පුද්ගලයකුගේ 'ගෙල සිරකරනු ලැබීම'' තහනම් කෙරෙනු ඇත."

  තවත් විස්තර
  next