ඊජිප්තුව

 1. The mummified body of Nesyamun laid on the couch to be CT scanned at Leeds General Infirmary

  නෙසියමුන්ගේ මරණයෙන් පසු ඔහුගේ කටහඬ නිහඬ විය. එහෙත්, වසර 3000කට පසු පර්යේෂකයින් කණ්ඩායමක් ඔහුගේ කටහඬ යළි ජීවමාන කළේය.

  තවත් විස්තර
  next
 2. කයිරෝ

  සොයාගනු ලැබ ඇති කෞතුක වස්තූන් අතරට මරණයෙන් අනතුරුව සංරක්‍ෂණය කරන ලද බළලුන්,කිඹුලන්,නාගයින් සහ කුරුල්ලන්ට අමතරව වෙස් මුහුණු සහ පිළිම ආදිය ද ඇතුළත් වේ.

  තවත් විස්තර
  next
 3. EGYPT ANTIQUITIES MINISTRY

  දීප්තිමත් වර්ණ යොදා ගනිමින් මෙම පුරාණ මිනී පෙට්ටි අලංකාර කොට ඇති අතර එම වර්ණ තවමත් දැක ගත හැකි තත්ත්වයේ පවතී.

  තවත් විස්තර
  next