එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

 1. කසුන් සපුමල් දිසානායක

  BBC සිංහල

  presidential election

  සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය සම්බන්ධයෙන් මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කරයි.

  තවත් විස්තර
  next