ගූගල්

 1. දැහැමි රණවීර

  BBC සිංහල

  What happens to your online contents when you die?

  "මගේ පාසලේ යෙහෙළියක් මීට මාස හයකට කලින් මියගියා. නමුත් ඇය මිය ගිහින් දින කීපයකින් ඇයගේ ෆේස්බුක් ගිණුමේ පින්තූර වගේම විවිධ දේ පළ වෙන්න ගත්තා."

  තවත් විස්තර
  next
 2. Sacha Baron Cohen in Los Angeles, California, on September 22, 2019

  1930 ගණන්වල ෆේස්බුක් පැවතියේ නම් යුදෙව් විරෝධී විශ්වාස ජනගත කිරීමට එමගින් හිට්ලර්ට ඉඩ ලබා දෙනු ඇතැයි සාචා බරොන් කොහෙන් පවසයි.

  තවත් විස්තර
  next