රන්

 1. gold

  මෙවර නත්තල් සමය වනවිට රත්රන් මිල ඩොලර් දෙදහස් දෙසීයක් තරම් ඉහළ යනු ඇතැයි තමා අදහස් කරන බව 'XM.com' වෙබ් අඩවියේ පීටර් මැක්ගයර් (Peter McGuire) පවසයි.

  තවත් විස්තර
  next
 2. පැලේඩියම්

  පැලේඩියම් යනු ප්ලැටිනම්, රුතේනියම්, රෝඩියම්, ඔස්මියම් සහ ඉරිඩියම් ලෝහ කාණ්ඩයට අයත් දිලිසෙන සුදු පැහැති ලෝහයකි.

  තවත් විස්තර
  next