ලිංග භේදය

 1. The male and female Norwegian teams pose side by side, the men wearing shorts and long tank tops, the women wearing small bikini tops and bottoms.

  "ඕනෑම ක්‍රීඩාවකට නීති අවශ්‍ය යි. නමුත් කාන්තාවන්ට පමණක් බලපාන නීති පද්ධතියක් තියෙනවා නම් අන්න එතන ගැටලුවක් තියෙනවා," ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදිනී රිනාටා මෙන්ඩෝසා.

  තවත් විස්තර
  next
 2. මරියානා සන්චේස්

  BBC බ්‍රසීල්

  Clockwise from top left: Jacinda Ardern (New Zealand), Tsai Ing-wen (Taiwan), Erna Solberg (Norway), Angela Merkel (Germany) and Mette Frederiksen (Denmark)

  කාන්තාවක් නායිකාවක් ලෙස සිටීම මගින් වසංගතයක් සමයේදී වැඩි ජීවිත ප්‍රමාණයක් බේරා ගත හැකි බව බ්‍රසීලයේ පවත්වන ලද නව අධ්‍යයනයකින් ඇඟවේ.

  තවත් විස්තර
  next
 3. Finland's new government, led by prime minister Sanna Marin (centre), could provide role models

  කාන්තාවන් සහ පුරුෂයන් අතර පරතරය ගතව ගිය වසරේ අඩුවී ඇතත්, ඒ පරතරය සම්පූර්ණයෙන්ම පියවීමට තවත් ශතවර්ෂයක් වත් ගතවනු ඇති බව ලෝක ආර්ථික සංසදය පවසයි.

  තවත් විස්තර
  next
 4. No woman candidate in Sri Lanka presidential elections

  කාන්තාවන් බහුතරයක් වාසය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාධීන අපේක්ෂකයෙකු ලෙසින් හෝ කාන්තාවක ඉදිරිපත් නොවීමට හේතුව කවරේද?

  තවත් විස්තර
  next