බටහිර අප්‍රිකාව

 1. Halima Cisse's nonuplets

  සිසේරියන් සැත්කමකින් උපත ලැබූ ගැහැණු දරුවන් පස්දෙනා සහ පිරිමි දරුවන් සිව්දෙනා හොඳ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පසුවන බව මාලි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය පැවසීය.

  තවත් විස්තර
  next
 2. Security forces in Burkina Faso have been battling militants for years

  මෑත වසර කිහිපය තුළ ජිහාඩ් කණ්ඩායම් විසින් බුර්කිනා ෆාසෝ හා අනෙකුත් බටහිර අප්‍රිකානු රටවල සිය ප්‍රහාර උත්සන්න කරනු ලැබ ඇත.

  තවත් විස්තර
  next
 3. ලේගෝස් ,ඝානා

  "කථිකාචාර්යවරයකු විසින් ඉහළ සාමාර්ථයක් සඳහා ලිංගික පහසක් යෝජනා කළ දිනයේ තමා ළදරුවකු මෙන් හඬා වැළපුන" බව 'කැතරින්' පවසන්නීය.

  තවත් විස්තර
  next
 4. Video content

  Video caption: "සෙක්ස් කළොත්" ඉහළ සමාර්ථ