ගිනි කන්ද

 1. Aerial view taken 06 April 2007 near Tremblet in the French oversea island of La Reunion, of lava coming from the Piton de la Fournaise volcano burning vegetation and pouring into the Indian Ocean.

  ජලය සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන් ලාවා වේගයෙන් සිසිල් වන විට ඩෙල්ටාව කැඩී බිඳී ගොස් සමහර විට පිපිරීම් සිදු වී ලාවා සහ පාෂාණ කැබලි ගොඩබිම හෝ මුහුද දෙසට විසි වේ.

  තවත් විස්තර
  next
 2. White Island volcano

  මිය ගොස් ඇතැයි අනුමාන කෙරෙන පුද්ගලයන් අට දෙනෙකු සොයා, රැගෙන ඒමට හැකි වනු ඇති බවට බලධාරීහු බලාපොරොත්තු පළ කර තිබිණි.

  තවත් විස්තර
  next