ලෝක කුසලානය

 1. බකු

  විශේෂයෙන්ම මානව හිමිකම් වාර්තා පිරිහුණ රටක් සිය කීර්තිය ගොඩනගා ගැනීම උදෙසා ක්‍රීඩාව භාවිත කිරීම හෙළිදරව් කිරීම සඳහා භාවිත කරන 'Sportswashing'.

  තවත් විස්තර
  next
 2. කටාරයේ රැකියා කරන විදේශීය ශ්‍රමිකයන්

  "එම ලජ්ජා සහගත විදේශික කම්කරු සූරාකෑම අවසන් කිරීම සඳහා පියවර ගන්නා මෙන් ඇම්නෙස්ටි ජාත්‍යන්තරය කටාර් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

  තවත් විස්තර
  next
 3. රෂීඩ් ඛාන්

  සනත් ජයසූරිය ගේ සිට ඉයන් මෝගන් දක්වා: එක දින ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වැඩිම හයේ පහර වාර්තාව ගැන විමසුමක්.

  තවත් විස්තර
  next