පින්ලන්තය

 1. Sanna Marin

  සිය මව සහ ඇයගේ සහකාරිය සමඟ කුලී නිවසක දිවි ගෙවූ සන්නා හැදී වැඩුණේ "දේදුණු පවුලක" යැයි මාධ්‍ය වාර්තාවල සඳහන් වී තිබිණි.

  තවත් විස්තර
  next
 2. Picture by Risto Mattila of egg shaped balls on ice in Finland

  හයිලුඕටෝ දූපත ආසන්නයේ පිහිටි ඔවුලු නගරයේ වෙසෙන මැටිලා බීබීසී පුවත් සේවයට පැවසුවේ, මෙවැන්නක් තමන් මීට පෙර කිසි දිනෙක දැක නැති බවය.

  තවත් විස්තර
  next