ලිබියාව

 1. සරෝජ් පතිරණ

  BBC සිංහල සේවය

  Rescue mission

  ලිබියානු දේශසීමාව අසල මධ්‍යධරණී මුහුදේ දී සංක්‍රමණිකයන් පිරිසක් බේරාගැනීමට ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වූ ස්ලොවැකියානු මාධ්‍යවේදිනියකගේ අත්දැකීම.

  තවත් විස්තර
  next