යුරෝපා සංගමය

 1. Brexit new deal

  බ්‍රිතාන්‍යය, යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත්වීම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් රාජධානිය සහ යුරෝපා සංගමය අතර නව ගිවිසුමක් සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවකට පැමිණි බව බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති පවසයි.

  තවත් විස්තර
  next
 2. bbc

  අලුත් එකඟතාවක් නොවුවහොත් හා කාල දිගුවක් අපේක්ෂා කිරීම අගමැතිවරයා විසින් බැහැර කරනු ලැබුවහොත් නීතිමය ගැටුමකට ඉඩ පැදිය හැකිය.

  තවත් විස්තර
  next
 3. Getty Images

  2020 හෝ ඉන්පසුව එක්සත් රාජධානිය තුළ උපාධි හෝ ඊට ඉහළ සුදුසුකම් සඳහා අධ්‍යාපන කටයුතු අරඹන විදෙස් සිසු සිසුවියන්ට මෙම නව නීතිය අදාළ වේ.

  තවත් විස්තර
  next
 4. ජෝනා චෙරී(Joanna Cherry) ස්කොට්ලන්තය

  පාර්ලිමේන්තුව අත්හිටුවීම ආණ්ඩුවේ බල අධිකාරීන්ගේ ක්‍රියාකලාපයට අදාළව පොදුවේ පිළිගනු ලබන ප්‍රමිතීන් සමඟ අනුගත වීමෙහිලා පැහැදිලිවම අපොහොසත් වූ අදහාගත බැරි තරමේ අසාර්ථක ක්‍රියාවක් බව විනිසකරුවෙක් පවසයි.

  තවත් විස්තර
  next
 5. EU and UK flag outside Parliament

  බ්‍රිතාන්‍යය, යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත්වීමේ ක්‍රියාවලිය (බ්‍රෙක්සිට්) දිනෙන් දින ව්‍යාකූල වෙමින් පවතී.

  තවත් විස්තර
  next
 6. මැද පෙරදිග උණුසුම: භාණ්ඩ ප්‍රවාහන නැව් ආරක්ෂා කිරීමට ඇමෙරිකාව සහය ඉල්ලයි

  මැද පෙරදිග ඉරානය සහ යේමනය අතර මුහුදු කලාපයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂක සන්ධානයක් ස්ථාපනය කිරීමට ඇමෙරිකාවට අවශ්‍ය වී තිබේ.

  තවත් විස්තර
  next