කුවේටය

 1. kuwait

  'හමාඩ්' විවාහයක් සහ ජීවිතයේ පැලපදියම්වීමේ උවමනාවක් ගැන මවත් සමඟ අදහස් හුවමාරුකර ගත්තේය. එහෙත් බාධකය වූයේ පවුලේ පිරිහුණ මුදල් තත්ත්වයයි.

  තවත් විස්තර
  next
 2. කුමුදු ජයවර්ධන

  බීබීසී සිංහල

  High Commission of Sri Lanka in Maldives

  විදෙස් රටවල වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් ආපසු ගෙන්වා ගැනීම පිළිබඳ තත්ත්වය "විශාල ප්‍රශ්නයක්" බවට පත්ව ඇතැයි හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල පවසයි.

  තවත් විස්තර
  next