භෞතික විද්‍යාව

 1. A picture of the planet Mars

  එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, චීනය හා ඇමෙරිකාවේ අභ්‍යවකාශ යානා තුනක් මෙම සතිය හා ලබන සතිය තුළදී අඟහරු වෙත ළඟාවීමට නියමිතය. විද්‍යාඥයින්, සොයා ගැනීමට වෙර දරන්නේ කුමක්ද?

  තවත් විස්තර
  next
 2. Nobel prize winners 2019

  "මෙය විශ්වාස කරන්නත් බැහැ. මෙම සොයාගැනීම සිදු කළේ අවුරුදු 25ට කලින්. හැබැයි හැමෝම කිව්වා මෙය නොබෙල් ත්‍යාගය හිමි විය යුතු සොයාගැනීමක් කියලා."

  තවත් විස්තර
  next
 3. කුමුදු ජයවර්ධන

  BBC සිංහල සේවය

  Royal Society

  රාජකීය සමාජයේ සාමාජිකත්වය හිමි වූ දෙවන ශ්‍රී ලාංකිකයා වන මහාචාර්ය කුමාර් වික්‍රමසිංහ සමග බීබීසී සිංහල සේවය කළ සංවාදයකි.

  තවත් විස්තර
  next