හින්දු

 1. india ,love

  බලහත්කාරයෙන් ආගම්වලට හරවා ගැනීමට එරෙහි ඉන්දීය නව නීතිය යටතේ අත්අඩංගුවට ගනු ලබන්නන් ඇපදිය නොහැකි චුදිතයන් ගණයට වැටෙයි.

  තවත් විස්තර
  next
 2. india,ayodhya

  ඉස්කෝප්ප, මිටි, අලවංගු සහ අලවංගු රැගත් දහස් ගණනක් තරුණයෝ පල්ලිය මුරකරමින් සිටි පොලිස් වළල්ල පසුකරමින් ගමන්කොට පල්ලිය මුදුනේ වූ ගෝලාකාර ශිඛරය විනාශ කළහ.

  තවත් විස්තර
  next
 3. උපසම්පදාව

  ''දායකයන්ට අදාළ සියලු ආගමික කාර්යයන් ඉටු කරන්නේ දුරකතනය හෝ 'ස්කයිප්' මාර්ගයෙන්. අවමඟුලකදී පාංශ කූලය පවා දීම එමගින් සිදු කරනවා. ඒවා සියල්ල සිදු කෙරෙන්නේ විද්‍යුත් තාක්ෂණය ඔස්සේ. දූරස්ථ සන්නිවේදනයෙන්.''

  තවත් විස්තර
  next
 4. Spike in anxiety levels

  අනවසර සංක්‍රමණිකයන් සම්බන්ධ නව පුරවැසි පනතක් ගෙන ඒමත් සමග ඉන්දියාවේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ මුස්ලිම් යුවතියකගේ අත්දැකීම.

  තවත් විස්තර
  next
 5. ඉන්දියාව,වාරාණසී

  හින්දු ආගම සමඟ බැඳී ඇති භාෂාවක් වන සංස්කෘත, මුස්ලිම් දහම අනුගමනය කරන බැතිමතෙකුට ඉගැන්විය නොහැක යන්න දැඩි මතධාරී සිසුන් කණ්ඩායමක තර්කය වී තිබේ.

  තවත් විස්තර
  next