කරු ජයසූරිය

 1. සරෝජ් පතිරණ

  BBC සිංහල

  කළු ජනවාරිය

  "මනුෂ්‍ය ඝාතනය, නිදහසේ අංගයන් පාලනය කිරීම පිණිස පාලකයන් යොදාගන්නා මූලික උපකරණය බවට පත්ව ඇති බව සිය මරණයට ටික දිනෙකට කලින් මගේ පියා ලියා තිබුණේය."

  තවත් විස්තර
  next
 2. රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ කරු ජයසූරිය

  එජාපයට අත් වූ ඉරණම රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට එල්ල වූ විශාල බලපෑමක් ද බව පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයින් සහ දේශපාලන විචාරකයින් පවසති.

  තවත් විස්තර
  next
 3. එක්සත් ජාතික පක්ෂය

  රනිල් වික්‍රමසිංහ අඛණ්ඩව වසර 26ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වයේ කටයුතු කර තිබෙන අතර ඒ අතරදී එම පක්ෂයට රාජ්‍ය බලය ලබාගත හැකි වූයේ 2001-2004 සහ 2015 සිට 2019 දක්වා යන කාල සීමාවන්වල පමණි.

  තවත් විස්තර
  next
 4. ELECTION

  එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ජනාධිපතිවරණ සටනට කතානායක කරු ජයසූරිය සුදුසු බව ප කියා සිටින භික්ෂුන් වහන්සේ පිරිසක් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මුණ ගැසුනහ.

  තවත් විස්තර
  next
 5. රනිල් ද? සජිත් ද? කරු ද?

  එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් අවසන් වරට ජනාධිපතිවරණයක් ජයග්‍රහණය කළේ, රණසිංහ ප්‍රේමදාසය. ඒ, 1988 වසරේ පැවති ජනාධිපතිවරණයේදීය.

  තවත් විස්තර
  next