රෝමානු කතෝලික පල්ලිය

 1. සරෝජ් පතිරණ

  BBC සිංහල සේවය

  Bishop Patricia Fresen

  කාන්තාවන්ට පූජක වරය ලැබිය හැකි බව පිළිනොගන්නා කතෝලික සභාවේ ස්ථාවරයට එරෙහිව යමින් සභාව තුළ කාන්තා අයිතීන් වෙනුවෙන් හඬ නගන පූජකවරියකගේ කතාව.

  තවත් විස්තර
  next
 2. ආර්ජන්ටිනා,කතෝලික

  "මේ චෝදනා යට ගහන්න පල්ලිය උත්සහ කළා. පූජකවරු අපේ දරුවන් දූෂණය කරලා තියෙනව. අපහරණයට ලක් කරලා තියෙනවා. ආබාධ සහිත අපේ දරුවෝ!" දෙමව්පියෝ චෝදනා කරති.

  තවත් විස්තර
  next
 3. ලුසී කලප්පුරා(Lucy Kalappura),කතෝලික

  ආගමික සභාව විසින් තමා නෙරපා හරින ලද නමුත් තමා වාසය කරන කන්‍යාරාමයෙන් පිටව නොයන බව බව කියා සිටින කන්‍යා සහෝදරිය යුක්තිය පතා අධිකරණය ඉදිරියට යාම සඳහා සැලසුම් කරමින් සිටින බවත් කියා සිටියි.

  තවත් විස්තර
  next