යූරෝ කලාපය

 1. සුරතල් සතුන්ට අළුත් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර

  2021 ජනවාරි පළමුවෙනිදා පටන් එක්සත් රාජධානිය සහ යුරෝපා හවුල අතර නිදහස් මහජන සංක්‍රමණ සහ භාණ්ඩ සහ සේවා නිදහස් සංචරණය අවසන් විය.

  තවත් විස්තර
  next
 2. ජෝනා චෙරී(Joanna Cherry) ස්කොට්ලන්තය

  පාර්ලිමේන්තුව අත්හිටුවීම ආණ්ඩුවේ බල අධිකාරීන්ගේ ක්‍රියාකලාපයට අදාළව පොදුවේ පිළිගනු ලබන ප්‍රමිතීන් සමඟ අනුගත වීමෙහිලා පැහැදිලිවම අපොහොසත් වූ අදහාගත බැරි තරමේ අසාර්ථක ක්‍රියාවක් බව විනිසකරුවෙක් පවසයි.

  තවත් විස්තර
  next