බොකො හරාම්

  1. නයිජීරියාවේ අවමඟුලකදී පිරිසක් ඝාතනය කෙරෙති

    නයිජීරියාවේ බෝර්නෝ ප්‍රාන්තයේ අවමඟුලකට කඩා වැදුණු බෝකෝ හරාම් යැයි සැක කෙරෙන සන්නද්ධ පිරිසක් එල්ල කළ ප්‍රහාරයකින් අවම තරමින් පුද්ගලයින් හැටපස් දෙනෙක් පමණ මිය ගියහ.

    තවත් විස්තර
    next