ඉන්ස්ටග්‍රෑම්

 1. දැහැමි රණවීර

  BBC සිංහල

  What happens to your online contents when you die?

  "මගේ පාසලේ යෙහෙළියක් මීට මාස හයකට කලින් මියගියා. නමුත් ඇය මිය ගිහින් දින කීපයකින් ඇයගේ ෆේස්බුක් ගිණුමේ පින්තූර වගේම විවිධ දේ පළ වෙන්න ගත්තා."

  තවත් විස්තර
  next