පර්සියන් ගල්ෆ් කලාපය

 1. kuwait

  'හමාඩ්' විවාහයක් සහ ජීවිතයේ පැලපදියම්වීමේ උවමනාවක් ගැන මවත් සමඟ අදහස් හුවමාරුකර ගත්තේය. එහෙත් බාධකය වූයේ පවුලේ පිරිහුණ මුදල් තත්ත්වයයි.

  තවත් විස්තර
  next
 2. lebanan,beirut

  'බේරුට්' පිපිරීමේ තුවාලකරුවන් අතර ශ්‍රී ලාංකිකයන් දාහතර දෙනෙක් පිළිබඳව මේ වනවිට වාර්තා වී ඇතැයි ලෙබනනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිනි ශානි කරුණාරත්න පවසයි.

  තවත් විස්තර
  next
 3. Sri Lanka's political, social and diplomatic relationships with Iran & America

  "ඉරාන නායකයෙකු මරා දැමීමත් සමඟ මැද පෙරදිග ඇති වූ උණුසුම් තත්ත්වය ගැන ශ්‍රී ලංකාවේ දැඩි අවධානය යොමු වී තිබෙනවා"

  තවත් විස්තර
  next
 4. "විදේශ හමුදා අපේ ජනතාවටත් අපේ කලාපයටත් ප්‍රශ්න සහ අනාරක්ෂිත බව ඇති කරනවා."

  "ඔවුන් අවංක නම්, ඔවුන්ගේ අවි තරඟයට අපේ කලාපය අඩවියක් නොකර ගත යුතුයි. අපේ කලාපයෙන් සහ අපේ ජාතීන්ගෙන් ඔබ ඈත්ව සිටින තරමට මෙහි ආරක්ෂාව තර වේවි."

  තවත් විස්තර
  next