බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු

 1. Benjamin Netanyahu and Naftali Bennett in the Knesset (13 June)

  නෆ්තාලිගේ ප්‍රතිඥාව ලැබෙන්නේ මෙතෙක් ඊශ්‍රායලයේ අගමැති ධුරය දැරූ බෙන්ජමින් නෙතන්යාහුගේ වසර 12 ක බලය අවසන් කරමිනි.

  තවත් විස්තර
  next
 2. Sara Netanyahu

  මෙම නඩුවට සාරාගේ කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති අතර පැමිණිලිකරුවන්ට අවශ්‍ය වී ඇත්තේ ඇයගේ සැමියාට අවමන් කිරීම බව නීතිඥයෝ පැවසූහ.

  තවත් විස්තර
  next