ගාසා තීරය

 1. A field near Nir Am, in southern Israel, is seen on fire after Palestinians in Gaza sent incendiary balloons over the border (15 June 2021)

  මැයි මාසයේ දී ඊශ්‍රායලය හා හමාස් සංවිධානය අතර ඇතිවූ සටන් විරාමයෙන් ගැටුම් අවසන් කිරීමෙන් පසු පැනනැගුණු පළමු ප්‍රහාරය මෙයයි.

  තවත් විස්තර
  next
 2. සරෝජ් පතිරණ

  BBC සිංහල සේවය

  Mariam Afifi

  "මම හැමදාම මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් සටන් කරනවා. පහර දුන්නත්, අත්අඩංගුවට ගත්තත් මගේ සටන නවත්තන්න බෑ."

  තවත් විස්තර
  next
 3. A Palestinian firefighter participates in efforts to put out a fire at a sponge factory on Monday

  යුද ප්‍රහාරක යානා පනහකට වැඩි ප්‍රමාණයක් යොදා ගනිමින් ගාසා තීරය වෙත ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ බව ඊශ්‍රායල හමුදා පවසයි.

  තවත් විස්තර
  next