දලයි ලාමා

  1. ස්ගිරි පාර්ශවයේ මහානායක වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරතන සහ දලයි ලාමා

    මුස්ලිම්වරුන් සම්බන්ධයෙන් අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහානායක හිමියන් කළ ප්‍රකාශය කොන්දේසි විරහිතව හෙළා දකින බව දලයි ලාමා පවසති.

    තවත් විස්තර
    next
  2. Video content

    Video caption: අස්ගිරි මහනාහිමිගේ ප්‍රකාශය වැරදියි - දලයි ලාමා