ලතින් ඇමරිකාව

 1. Image shows Dame Sandra Mason and Prince Charles

  චාල්ස් කුමරු සහ රිහානා සහභාගී වූ උත්සවයක දී මේ කැරිබියානු දේශය රැජිනගේ පාලනයෙන් වෙන්විය.

  තවත් විස්තර
  next
 2. Photo of Juana Zúñiga

  ලොව වටා මාධ්‍ය ඇය ගැන කතා කරන්නට පටන් ගෙන ඇත්තේ ඇයට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීම නිසා නොව ඇය කොරෝනා වෛරසය පරාජය කළ නිසාය.

  තවත් විස්තර
  next