රොබෝ තාක්ෂණය

 1. Robotic soldiers are visualised

  චීනය විසින් තාක්ෂණිකව වැඩිදියුණු කරන ලද සෙබළුන් නිර්මාණයේ යෙදෙන බවට චෝදනා නැගුණත් එය විය හැක්කක් ද?

  තවත් විස්තර
  next
 2. Robot to replace jobs

  කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට හඳුන්වා දෙන සෑම රොබෝවරයෙකු නිසා ම රැකියා 1.6ක් අහිමි වන අතර, නිපුණතා අවම කලාපවලට මෙය දැඩි ලෙස බලපානු ඇති බව ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඉකොනොමික්ස් පවසයි

  තවත් විස්තර
  next