ජලය

 1. Video content

  Video caption: මෝර යහළුවන් ආරක්ෂා කරන මිනිසා
 2. සමන්මලී ගුණසිංහ

  දින 30ක ජල පරිභෝජනය වෙනුවෙන් ඒකක 75ට වඩා වැඩි වූ විට ජලය ඒකකයක මිල රු. 140 දක්වා ඉහළ යන අතර සේවා ගාස්තුව ද ඉහළ යයි.

  තවත් විස්තර
  next
 3. Mekong

  බලපත් නැතිව වැලි ප්‍රවාහනයට අවසර දීමත් සමඟ වැලි ජාවාරම මුල්කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේත් පැතිර ගිය මහජන විරෝධතා සහ ගැටුම් පිළිබඳ තොරතුරු ලැබෙමින් පවතී.

  තවත් විස්තර
  next
 4. Toilet

  මෙම සොයාගැනීම නිසා ජල නාස්තිය අවම වනු ඇති බව පරීක්ෂකයෝ පවසති. සෑම දිනක ම ජලය ලීටර බිලියන 141ක් මළ සේදීම සඳහා භාවිත කෙරේ.

  තවත් විස්තර
  next
 5. Water crisis in Chennai

  ජලය හිඟ වීම නිසා නගරය පුරා ඇති අවන්හල් වසා දමා ඇති අතර, රජයෙන් සපයන ජල ටැංකි ඉදිරියේ ඇති පෝලිම්වල පැය ගණනක් සිටිය යුතු බව නගර වැසියෝ පවසති.

  තවත් විස්තර
  next