ගණිත

 1. ඒඩ්‍රියන් බර්න්හාර්ඩ්

  BBC

  Statue of Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (ca 780-850), Persian mathematician ,in Khiva, Uzbekistan.

  1258 දී එල්ල වූ බැග්ඩෑඩ්හි මොංගෝලියානු ආක්‍රමණයේ දී බැග්ඩෑඩ් බුද්ධි මන්දිරය විනාශ කරනු ලැබුණි. පුරාවෘත්තවල දැක්වෙන ආකාරයට එම ආයතනයේ තිබූ බොහෝ අත් පිටපත් 'ටයිග්‍රීස්' ගඟට විසි කරන ලද අතර, එම ලේඛනයන්හි තීන්තවලින් ගංගාවේ ජලය කළු පැහැයට හැරුණි

  තවත් විස්තර
  next
 2. මනිෂ් පාන්ඩේ

  නිව්ස්බීට් වාර්තාකරු

  NEELAKANTHA BHANU PRAKASH / GETTY IMAGES

  "උසේන් බෝල්ට් වගේ කෙනෙක් මීටර් 100 තත්පර 9.8කින් දුවනකොට අපි ඒක ප්‍රීතියෙන් සමරනවා. කවුරුවත් අහන්නේ නැහැ, මෝටර් රථ සහ ගුවන් යානා තිබිය දී මොකටද අපි හයියෙන් දුවන්නේ කියල."

  තවත් විස්තර
  next
 3. The number 6174, written down in multi-tone watercolours

  "බේබද්දෙකුට එම තත්ත්වයේ රැඳී සිටීමට අවශ්‍ය වන්නේ වයින් පානය කිරීමයි. සංඛ්‍යා සම්බන්ධයෙන් ගත් කළ මාගේ තත්ත්වය ද එසේමයි"

  තවත් විස්තර
  next