දකුණු චීන මුහුදු අර්බුදය

 1. Video content

  Video caption: ඉන්දියන් සාගරයට සම්බන්ධ දකුණු චීන මුහුද මෙතරම් වැදගත් ඇයි?

  දකුණු චීන මුහුද ලොව වඩාත් මතභේදයට තුඩු දී ඇති කලාප අතරින් එකකි.

 2. වර්ජිනියා හැරිසන් සහ ඩැනියෙල් පලුම්බෝ

  BBC News

  A woman working in a textile factory in Nantong in China's eastern Jiangsu province

  ලෝකයෙන් හුදෙකලා වී සිටි චීනයට ලොව බලවත් ම ආර්ථිකයක් බවට පත් වීමට ගත වූයේ වසර හැත්තෑවකටත් වඩා අඩු කාලයකි. මානව ඉතිහාසයේ දරුණුම සාගතයට ද ඔවුහු ගොදුරු වූහ.

  තවත් විස්තර
  next