චීනයේ සමරිසි යුවලට විවාහය තහනම්

සන් - හු යුවලට සහාය පළ කිරීම සඳහා සිය ගණනක පිරිසක් අධිකරණ ශාලාව පිටත රැස් වී සිටියහ

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, AP

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

නඩු විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා අධිකරණය වෙත පැමිණි සන් - හු යුවලට සහාය පළ කිරීම සඳහා සිය ගණනක පිරිසක් අධිකරණ ශාලාව පිටත රැස් වී සිටියහ

චීනයේ සමරිසි යුවලකට විවාහකයන් වශයෙන් ලියාපදිංචි විය නොහැකි බව එරට අධිකරණයක් තීන්දු කොට ඇත.

සමරිසි විවාහයක් සම්බන්ධයෙන් චීන අධිකරණයක නඩු විභාගයක් පවත්වන ලද පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

සන් වෙන්ලින් සහ හු මින්ග්ලෑන් යන සමරිසි යුවල සිය විවාහ ලියාපදිංචි අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබූ චැන්ග්ෂා නගරයේ බලධාරීන්ට එරෙහිව නඩු පවරා තිබිණ.

පසුගිය ජනවාරි මාසයේදී ඉහත කී නඩුව විභාග කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික් අධිකරණයේ අනුමැතිය හිමි විය.

සමරිසි විවාහයන්ට චීනය තුළ නීතියෙන් අවසර නොමැති නමුත් එරට සමරිසි, ද්විලිංගික,සංක්‍රාන්ති ලිංගික ප්‍රජාවන් මුහුණ දෙන ගැටළු සම්බන්ධයෙන් පවතින අවධානය ඉහළ යමින් පවතියි.

නඩු විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා අධිකරණය වෙත පැමිණි සන් - හු යුවලට සහාය පළ කිරීම සඳහා සිය ගණනක පිරිසක් අධිකරණ ශාලාව පිටත රැස් වී සිටියහ.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Associated Press

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

අධිකරණ ශාලාව වෙත පැමිණි පිරිස්

නඩු විභාගය ආරම්භ වී පැය කීපයකින් අනතුරුව සන් - හු යුවලගේ විවාහය ලියාපදිංචි කළ නොහැකි බව විනිසුරුවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

අදාළ තීන්දුව යළි සලකා බලන මෙන් ඉල්ලා අභියාචනාවක් ඉදිරිපත් කරන බවයි හු මින්ග්ලෑන් පවසන්නේ.