තරු පිරුණු අහසක අසිරිය

2016 වසරේ 'තීක්ෂණ තාරකා විද්‍යා ඡයාරුපකරණය'ට හිමි සම්මානය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද සේයා රූ එකතුවක්.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ස්පාඤ්ඤ අහසේ මනස්කාන්ත දර්ශනයක් සිය විශේෂ කැමරා කාචයේ සටහන් කළේ ජාවියර් මර්ටිනස් මොරන්

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

'මවුන්ට් හුඩ්' කඳුවැටිය සහ 'ට්‍රිලියුම්' විල පසුබිම් කරගෙන සිය කැමරා කාචය මිනිත්තු විස්සක කාලයක් පුරා අනාවරණය කිරීමෙන් පෘතුවියේ පරිබ්‍රමණය හේතුවෙන් අහසේ තාරකා දිස්වන ආකාරය සේයාරුවට නැගීමට ගැරට් සුවයර් සමත් විය.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ඇමරිකා එකසත් ජනපදයේ 'මොනියුමන්ට්' නිම්නයේ රාත්‍රී අහස ඡායාරූපයට නැගුවේ ඇල්බට් ද්රෝස් විසිනි.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

අයිස්ලන්තයේ මනස්කාන්ත දිය ඇල්ලක් පසුබිම් කරගත් වර්ණවත් රාත්‍රී අහස ඡායාරූපයට නැගුවේ පෝල් ඇන්දෘ විසින්

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

දකුණුදිග පින්ලන්ත ආකාසය- මාර්කස් කිලී

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

මනරම් ස්පාඤ්ඤයේ රාත්‍රී අහසේ අසිරිය

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

හවායි හි උසම කඳුවැටියට ඉහලින් ඈත අහසේ ක්ෂීර පථය දිස්වන ආකාරය ඉතා සූක්ෂම ලෙස සිය කැමරාවේ සටහන් කර ගත් ඉතා විරල ඡායාරුපයක්.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

2015 වසරේ සැප්තැම්බර් විසිඅට වෙනි දින සිදුවූ චන්ද්‍රග්‍රහණය ස්වීඩන් අහසේ දිස් වූ අයුරු ඡායාරූපයට නැගුවේ පීටර් ෆෝක්සන්

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

නොර්වේ අහසට විශේෂිත උත්තරාලෝකයෙන් හැඩ ගැන්වුණු රෑ අහසේ තරු සිතුවම්