කුලගෙය සමග මරණයේ දොරටුව කරා...

2014 වසරේ ඉන්දියාවේ 20 000කට අධික ගෘහණියන් ප්‍රමාණයක් සිය දිවි නසා ගෙන ඇති බවට නවතම වාර්තාවක් දත්ත ඉදරිපත් කරයි.

2014 වරේදීම ඉන්දීය ගොවියන් පන්දහස් හයසිය පනස් දෙනෙක් සිය දිවි නසා ගත් අතර බොහෝ ඉන්දීය පුවත් පත් වල මුල් පිටුවේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘතිය වූයේ දුප්පත් ගොවීන්ට අත් ව ඇති ඉරණමයි.

නමුත් ගොවීන්ගේ සිය දිවි නසා ගැනීම් ප්‍රමාණය මෙන් හතර ගුණයක් සිය ජීවිත විනාශ කර ගන්නා ඉන්දීය ගෘහණියන් පිළිබඳ පුවතක් පළ නොවන තරම්ය.

1997 වසරේ සිට මේ දක්වා සෑම වසරකම ඉන්දියාවේ ගෘහණියන් 20,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සිය දිවි හානි කර ගනියි.

ඉන්දියාවේ ජාතික අපරාධ වාර්තා කාර්යාංශය සතුව සිය දිවි නසා ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින වාර්තා එකතුවේ මිය ගිය තැනැත්තාගේ රැකියාව කුමක්ද යන්න විමසා බලා දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමෙනුයි මෙම තොරතුරු සහ සංඛ්‍යා අනාවරණය කර ගෙන තිබෙන්නේ.

එම තොරතුරු අනුව ඉන්දියාවේ සෑම ගෘහණියන් ලක්ෂයකට ම එකොළහකට වැඩි ප්‍රමාණයක් සිය දිවි හානි කර ගනියි. මේ සංඛ්‍යාව 1997 වසරේ වාර්තා වූ සිය දිවි හානි කර ගැනීමේ මුළු ප්‍රතිශතයටත් වැඩි අගයක්.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ගොවීන්ගේ සිය දිවි නසා ගැනීම් ප්‍රමාණය මෙන් හතර ගුණයක් සිය ජීවිත විනාශ කර ගන්නා ඉන්දීය ගෘහණියන් පිළිබඳ පුවතක් පළ නොවන තරම්

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ අඩලයිඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශපාලන විද්‍යා මහාචාර්ය පීටර් මේයර් සිය කාලයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් වැය කරන්නේ ඉන්දියාවේ ගෘහණියන් මෙතරම් ප්‍රමාණයක් සිය දිවි හානි කර ගැනීමට බලපාන හේතු අනාවරණය කිරීම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය තොරතුරු එක්රැස් කිරීමටයි.

ඔහු විසින් සිදු කරන ලද සමීක්ෂණ වලින් හෙළි වූ එක කාරණාවක් වන්නේ යුරෝපීය රටවල තරුණ කාන්තාවන් විවාහය තුල සිය දිවි හානි කර ගැනීමේ ප්‍රවණතාව ඉතා අඩු බවයි.

කෙසේ වෙතත් ඉන්දියාවේ පවතින්නේ ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් තත්වයක්.

ඉන්දියාවේ 2001 වසරේ සිය දිවි හානි කර ගෙන ඇති පිරිසෙන් 70% විවාහකයන් වෙයි.

සවන් දෙන්න ඉන්දියාවේ ගෘහණියන් මෙතරම් ප්‍රමාණයක් සිය දිවි හානි කර ගැනීමට බලපාන හේතූන් විශ්ලේෂණය කරන මෙම වාර්තාවට.