'මාක්ස්වාදී වටිනාකම් සමග ආගම් ගලපාගන්න' - චීන ජනාධිපති

chinese president
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ආගම මුවාවෙන් සිදුකෙරෙන විදේශ මැදිහත්වීම් පිළිබඳව විමසිල්ලෙන් සිටින ලෙස ඔහු ඉල්ලා සිටියේය

චීන සංස්කෘතිය සහ චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය සමග ගැලපෙන ආකාරයට තම වටිනාකම් සකස්කර ගන්නා ලෙස චීන ජනාධිපති ෂි ජින් පිං චීනයේ සියළු ආගමික කණ්ඩායම් වලින් ඉල්ලා සිටියි.

බෙයිජිං හි පැවති ආගම් පිලිබඳ සම්මන්ත්‍රණයක් අමතමිනුයි ඔහු මෙසේ ඉල්ලා සිටියේ.

ආගමික සංවිධාන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට සහ මාක්ස්වාදී වටිනාකම් වලට පක්ෂපාතීභාවයක් පෙන්වීම වැදගත් බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ.

චීන ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා සිටියේ සමාජ සංහිදියාව සහ සංවර්ධනය ඇතිවන ආකාරයට යොදාගත හැකි තම ආගම්වල ඇති ඉගැන්වීම් සමාජවාදී ආකල්ප හා සමානුපාතී කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසයි.

ආගම මුවාවෙන් සිදුකෙරෙන විදේශ මැදිහත්වීම් පිළිබඳව විමසිල්ලෙන් සිටින ලෙස ද ඔහු ආගමික කණ්ඩායම් වලින් ඉල්ලා සිටියේය.