දුර නොබලන තරුණ පරපුරට රතු එළියක්

ජංගම දුරකතය ජීවිතය කරගත් තරුණ පරපුර මහමග ගමන් ගනිද්දීත් තමා අවට පරිසරය පිලිබඳ අවධානය නොකරති.

එය ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් නොව ජංගම දුරකථන භාවිතා කරන ලොව සෑම රටකටම පොදු කාරණයකි.

දෑස බිමට නැඹුරුව ජංගම දුරකථනය මත රැඳෙනවා පමණක් නොව දෙකනේ රුවාගෙන සිටින 'ඉයර්ෆෝන්' හේතුවෙන් පරිසරයේ ශබ්ද පිළිබඳව අවධානයක් යොමු නොවන හෙයින් මහමග ගමන් ගනිද්දී අනතුරට පත්වන්නෝ බොහෝය.

එවන් පිරිසගේ ජීවිත රැක දීමේ අරමුණින් ජර්මනියේ නගරයක නව සංඥා පද්ධතියක් මහා මාර්ගය මතුපිට සවිකර තිබේ.