උද්ඝෝෂකයෝ තවමත් බැග්ඩෑඩ් පාර්ලිමේන්තුව අබියස

Front of Iraq parliment

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, AFP

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

කලබලකාරී වාතාවරණයක් පැවතුනද ඉරාක අගමැති හයිදර් අල් අබාදී සෙනසුරාදා පැවසුවේ තත්වය පාලනය කර ඇති බවයි

ෂියා මුස්ලිම් උද්ඝෝෂකයන් බැග්ඩෑඩ්හි අධි ආරක්ෂක කලාපයේ ඇති ඉරාක පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලට කඩා වැදුණු අතිශය කලබලකාරී දිනයකට පසු තවමත් සිය ගණනක් විරෝධතාකරුවන් පාර්ලිමේන්තුවට පිටතින් කඳවුරුලාගෙන සිටිති.

කලබලකාරී වාතාවරණයක් පැවතුනද ඉරාක අගමැති හයිදර් අල් අබාදී සෙනසුරාදා පැවසුවේ තත්වය පාලනය කර ඇති බවයි.

විරෝධතා පැවැත්වූ උද්ඝෝෂකයන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් දඩිමතධාරී මුස්ලිම් පුජකවරයෙකු වන මොක්ටාඩා අල් සදර් ගේ හිතවාදීන් බවයි වාර්තාවන්නේ.

දුෂණ මැඩපැවැත්වීම සඳහා සකස්කළ දේශපාලන ප්‍රතිසංවිධාන සැලසුම් අනුමත කිරීමට පාලිමේන්තුව අසමත්වීම පිළිබඳවයි උද්ඝෝෂකයන් උරණවී සිටින්නේ.