අවුරුදු 36කට පසු උතුරු කොරියාවේ පක්ෂ සම්මේලනයක්

A huge North Korean emblem in Pyongyang

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Reuters

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

උතුරු කොරියානු කම්කරු පක්ෂ සම්මේලනය පැවැත්වෙන්නේ පොන්යැන්ග් අගනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන ශාලාවේදීයි.

උතුරු කොරියාවේ ජනාධිපති කිම් ජෝන් උන් සිය නායකත්වය ස්ථාවර කිරීමේ පරමාර්ථයද සහිතව එරට දශක ගණනාවකට පසු පැවැත්වෙන වැදගත්ම දේශපාලන රැස්වීම සටහන් කරමින් පක්ෂ සම්මේලනය කැඳවා තිබේ.

උතුරු කොරියාවේ පාලක පක්ෂයේ කොන්ග්‍රස් සාමාජිකයන් වසර තිස් හයක කාලයක් පුරා රටේ දේශපාලන නායකයාගේ ප්‍රතිපත්ති වල වෙනස් වීම් ඉතා සූක්ෂම ලෙස නිරීක්ෂණය කිරීමට කටයුතු කරයි.

ජනාධිපති කිම් ජෝන් උන් සිය න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම් සම්බන්ධ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල සමුළුවට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර ළඟදීම පස් වන වරටත් න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම් සිදු කිරීමට ජනාධිපතිවරයා සැලසුම් කරමින් සිටින බවට සැකයක් පවතියි.

ජාත්‍යන්තර ජනමාධ්‍ය වලට සම්මේලනය වෙනුවෙන් ආරාධනා ලැබී ඇති නමුත් සාකච්ඡා පැවැත්වෙන ශාලාවට ඇතුළු වීමට ඔවුන්ට අවස්ථාව නොලැබේ.

පක්ෂය ආරම්භයේ සිට උතුරු කොරියාවේ කම්කරු පක්ෂයේ සම්මේලන පවත්වා තිබෙන්නේ හත් වරක් පමණි. මෙවර සම්මේලනය පැවැත්වෙන්නේ 1980 න් පසු පළමු වතාවටයි.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Reuters

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

පොන්ග්යැන්ග් නුවර සමුළුව වෙනුවෙන් සරසා ඇති අයුරු