මුහුදු රාජාලියෙකුගේ දඩයම

මුහුදු රාජාලියෙකුගේ දඩයම

ස්කොට්ලන්තයේ ජීවත් වන ඉතාමත් ශක්තිමත් පක්ෂියෙකු ලෙස සලකන මුහුදු රාජාලියෙකු ජලයේ කිමිද මත්සයෙකු ඩැහැ ගන්නා අපූරු දර්ශනය මෙම වීඩියෝවෙන් පෙන්වයි.

සතියක කාලයක් වෙහෙසීමෙන් පසු ස්කොට්ලන්තයෙදී මෙම මුහුදු රාජාලියා විසින් මත්සයෙකු දඩයම් කරන ආකාරය සිය කැමරාවට හසු කර ගැනීමට ලින්ඩ්සේ මැක්රේ ඡායාරූප ශිල්පියා සමත් විය.

තප්පරයකට රූප රාමු අටසීයක වේගයෙන් චලනය වන කැමරාවක ආධාරයෙන් රාජාලියාගේ දඩයමේ සියලුම චලනයන් පටිගත කර ගැනීමට ඡායාරූප ශිල්පී ලින්ඩ්සේ මැක්රේ සමත් වී තිබේ.